Nederland wordt steeds meer duurzaam en elektriciteit speelt daarbij een grote rol. We produceren steeds meer duurzame energie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Ook maken we steeds meer gebruik van duurzame producten, zoals elektrische auto’s, opladers, fietsen etc. Duurzame energie leidt tot een schoner milieu en helpt klimaatverandering tegengaan. Dit is ook wel nodig, want de aarde warmt de laatste 20 jaar erg hard op. Veel wetenschappers maken zich ook al ernstige zorgen.

 

De voordelen van duurzame energie

Het grootste voordeel van duurzame energie is dat het opwekken van deze energie milieuvriendelijk is. Hierdoor kan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 worden beperkt. Duurzame energiebronnen zoals wind, water en zon zijn ook voor iedereen beschikbaar. Andere grote voordeel is dat het onbeperkt is. Zon, water en wind raken nooit op.

 

De nadelen van duurzame energie

Duurzame energie is niet altijd gemakkelijk om op te zetten en er hangt een duur prijskaartje aan. Op de lange termijn haal je dat geld er wel uit maar de opstartkosten schrikken veel consumenten af. Een ander nadeel van duurzame energie is dat het landschappen aantast, denk maar bijvoorbeeld aan windmolens. Ook vliegen er veel dieren, zoals vogels, in de windmolens. Een windpark in de zee heeft ook veel tegenstand gehad van de Nederlandse bevolking.

 

Hoe denken midden- en kleinbedrijven over energie?

Ruim 70% van de Nederlandse MKB’er geeft aan bewust tot zeer bewust bezig te zijn met duurzame energie en energiebesparing. Een kleine 30% van de MKB’ers geeft aan niet of bijna niet bezig te zijn met duurzame energie en energiebesparing. Bijna 80% geeft aan zich geen zorgen te maken over de energierekening. Een kleine 40% geeft aan dat het niet goed weet wat de maandelijkse energiekosten zijn. Wij zien dit ook terug in de zakelijk energie vergelijken. Steeds meer bedrijven geven aan dat ze duurzame energie leverancier willen hebben. Maatschappelijke belangen worden steeds belangrijker voor bedrijven om ook aan hun klanten maar ook personeel de juiste signalen af te geven. Ze willen niet in slecht daglicht staan als er bekend wordt gemaakt hoeveel energie ze verspillen en hoe slecht hun bedrijf omgaat met het milieu. De overheid bemoeit hier namelijk ook steeds meer mee. Van de milieuvervuiling is namelijk 48% van de bedrijven verantwoordelijk voor.