De belangrijkste werkplaats van wetenschappelijke onderzoek is misschien wel het laboratorium. Hier worden verschillende onderzoeken gedaan voor het bewijzen, aantonen of samenstellen van elementen of stoffen. Vaak werken er diverse deskundigen, specialisten of analisten in het laboratorium. Verschillende werkzaamheden en verrichtingen komen van pas. Naast de medewerkers die werkzaam zijn in het laboratorium, zijn de ondersteunde instanties zeer belangrijk voor het opereren van het laboratorium. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullen van het magazijn, ICT-faciliteiten of bedrijven als ST Intruments voor het aanleveren van materialen en machines voor de onderzoekslaboratoria. Er zijn zeer geavanceerde machines nodig, zoals een Vacuum Tribometer of een Potentiostat. De uitkomst van een onderzoek kan essentieel van belang zijn voor bepaalde behandeling van ziektes, zuiverheid van grondstoffen of zelfs als bewijsmateriaal voor een rechtszaak.

 

Soorten Laboratoria

Er zijn meerdere soorten laboratoria met ieder zijn specialisme. Er wordt een klein onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke en klinisch-chemisch laboratoria. Natuurlijk is een laboratorium niet altijd specifiek gericht op een branche, maar zijn meestal multilateraal ingericht. Onder de wetenschappelijke laboratoria dienen de meeste voor scheikunde. Hier worden allerlei stoffen geproduceerd, maar ook onderzoek gedaan naar nieuwe stoffen. Naast scheikundige zijn er natuurkundige en biologische laboratoria. Hier worden verschijnselen onderzocht, die bij normale toestanden niet te realiseren zijn.

Voor de klinisch-chemisch laboratoria zijn er drie bekende groepen: Ziekenhuislaboratorium, forensisch laboratorium en kwaliteitslaboratorium. Het ziekenhuis doet onderzoek naar verschillende stoffen van het menselijke lichaam. Aan de hand van de resultaten worden er medicatie, behandelingen of operaties bepaald. Het forensisch laboratorium doet onderzoek naar sporen of DNA. Meestal met het doel om een lastige zaak op te lossen. Het kwaliteitslaboratorium richt zich vooral op het commerciële vakgebied. Veel bedrijven maken gebruik van onderzoek voor het waarborgen van zijn product.

 

Relevante studies

Verschillende instanties geven de mogelijk om een studie te volgen om uiteindelijk te werken in een laboratorium. Er zijn zowel MBO, HBO als universitaire opleidingen. In het MBO kan je bijvoorbeeld als beroep een analist worden. Voor het HBO kan je beginnen aan de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Universitaire opleidingen bieden studies met wat meer verantwoordelijkheid als bijvoorbeeld leidinggevende in het laboratorium.