Als een minnelijk schuldentraject niet lukt, is er de zogenaamde ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’. Bij dit traject, zul je in een tijdsbestek van 3 jaar, zoveel mogelijk van je schulden proberen af te betalen. Uiteindelijk zal de schuldeiser een percentage van de schuld terugkrijgen en begin jij na 3 jaar, met een schone lei.

 

Hoe werkt een WSNP-traject?

Als je tot je nek in de schulden zit en het lukt maar niet om hier een oplossing voor te vinden. Dan kan dit voor behoorlijk veel stress zorgen. Om je stress te proberen te verminderen, kun je hulp krijgen met je schulden. De gemeente kan je precies vertellen waar je hier voor moet zijn in jouw woonplaats.

Je zult eerst een zogenaamd minnelijk schuldentraject proberen te doorlopen. Lukt dit traject niet, dan is er nog een zogenaamd WSNP-traject. Als jij in een dergelijke, nijpende situatie zit, dan wil je vast graag weten hoe een WSNP-traject werkt en hoe je hier bijvoorbeeld voor in aanmerking kunt komen. Wees gerust, er is altijd een oplossing.

 

WSNP aanvragen

De aanvraag voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen, verloopt altijd via de rechtbank. Je dient een aantal bewijsstukken te verzamelen, waaronder een zogenaamde ‘285 verklaring’. Deze is via de gemeente te verkrijgen en je schuldhulpverlener van het minnelijke traject, kan je helpen om deze aan te vragen en zal je, indien gewenst, adviseren en eventueel ondersteunen bij de aanvraag.

 

Hoe werkt het WSNP-traject?

Als je voldoet aan alle eisen, zal de rechtbank waarschijnlijk beslissen dat je mag worden toegelaten tot het WSNP-traject. Bij toelating, zal de rechter de verplichtingen van de WSNP met je bespreken. Ook zal de rechter je een bewindvoerder toewijzen.

 

De taak van de WSNP-bewindvoerder, is controleren dat je je aan alle regels en verplichtingen houdt, die bij de WSNP horen. De bewindvoerder zal hier van rapportage maken en dit aan de rechter-commissaris overbrengen.

Ook beheert de bewindvoerder de boedelrekening. Op deze rekening staat het geld dat wordt gebruikt om de schuldeisers af te lossen.

Tijdens het gehele traject, ben je verplicht om de bewindvoerder in te lichten over alles wat eventueel van invloed, of van belang kan zijn voor de WSNP. Om alle schulden goed na te kunnen gaan, en te kunnen controleren of alles goed verloopt, zal je bewindvoerder de eerste 13 maanden, al je post ontvangen.