Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en contactgegevens. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties.

 

De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt door het ICTU-programma e-Overheid voor Burgers.

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij het onderdeel wordt onder de knop ‘Help’ informatie gegeven over de bron van de gegevens. Daar wordt u ook ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Hiermee moet u rekening houden. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Mocht u op Overheid.nl informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten via de knop ‘Contact’ rechtsboven. Deze knop kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van Overheid.nl hebt. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Postbus 51 of, als u ondernemer bent, aan Antwoord voor bedrijven.

 

 

 

Meer informatie

Website: www.overheid.nl