Een slagboom wordt gebruikt voor het afsluiten van parkeerterreinen, recreatieparken en zo zijn er nog wel een paar op te noemen. Slagbomen worden ingezet op verschillende locaties waar een snelle en gecontroleerde toegang vereist is. Locaties waar slagbomen goed tot zijn recht komen is onder andere bij: tolwegen, campings, parkeergarages, bedrijventerreinen, etc.

 

Laten we een bedrijventerrein als voorbeeld nemen. Hierbij is het van belang dat alleen geoorloofde personen toegang hebben tot het terrein. De slagboom werkt als een blokkade; alleen personen met toegang worden toegelaten met behulp van het toegangsautomatisering systeem.

 

Terreinen kunnen worden afgesloten met een enkele of dubbele slagboominstallatie. Heeft uw terrein relatief weinig verkeer, dan is een enkele slagboominstallatie voldoende. Indien er relatief veel auto’s in- en uitgaan is een dubbele slagboominstallatie sterk aangeraden.