De keuze voor cremeren of begraven wordt meestal gemaakt vanuit traditie of religie. Al zie je tegenwoordig veel vaker dat mensen vanuit hun gevoel handelen.

Mocht je twijfelen of meer informatie willen neem dan contact op met uitvaartverzorging Zutphen. Ook voor een Uitvaart in Zutphen zullen zei je op een persoonlijke en professionele manier begeleiden en steunen.

 

De meeste mensen maken een keuze voor een begrafenis omdat de nabestaande dan een tasbare gedenkplek hebben. Het gevoel dat het lichaam van de overledenen nog bestaat kan een gevoel van troost en rust geven. Ook wordt deze keuze overwogen omdat meerdere familie leden op dezelfde begraafplaats liggen.

 

Een crematie mag pas na 36 uur overlijden en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Het cremeren mag alleen in een crematorium en mag je niet in eigen beheer doen. Voor 1994 mocht je de urn niet mee na huis nemen en bleef die op het crematorium. Tegenwoordig mag de urn worden meegenomen en/of zelf worden uitgestrooid.

Na de crematie is er een periode van 4 weken dat de as op het crematorium moet blijven. Deze periode is deels ingesteld om te voorkomen dat de nabestaande overhaaste beslissingen nemen. In Duitsland bijvoorbeeld krijg je de as niet mee naar huis.

 

crematie