Veel steden in Nederland zijn de laatste decennia hard gegroeid. Nijmegen is daar ook een van de steden van, maar volgens verwachting zal deze stad nog veel verder groeien. Er wordt gezegd dat de stad zelfs snel naar de 200.000 inwoners kan gaan. Maar wat is de reden waarom er zo’n snelle groei in deze stad is te zien?

 

Het onderwijs een van de grootste oorzaken

Er wordt aangegeven dat het onderwijs ervoor zorgt dat de stad het snelste groeit. Door de universiteit en de hogeschool die de stad heeft, komen er veel jonge mensen naartoe. Vervolgens bestaat er een goede kans dat deze mensen juist in de stad blijven wonen en hier uiteindelijk een gezin krijgen. Wanneer deze mensen juist ook een gezin krijgen dan dragen ze juist dubbel bij aan de snelle groei van de stad, want ze waren er zelf ook al nieuw. Het positieve beeld van het onderwijs zal er ook voor zorgen dat er wordt verwacht dat Nijmegen ook in de toekomst nog verder zal groeien.

 

De manier waarop er wordt gebouwd

Naast het onderwijs is de bouw ook een van de redenen waarom de stad groeit. Het is geen nieuws meer dat er een woningtekort is in Nederland en voor veel mensen betekent het soms dat ze moeten verhuizen wanneer er op hun huidige woonplaats geen geschikte koopwoning is te vinden. In Nijmegen wordt er toch hard doorgewerkt om wel bij te bouwen.

 

Ook is er in de stad besloten om veel te richten op het bouwen van eengezinswoningen. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat families of stelletjes die nog relatief makkelijk kunnen verhuizen er sneller voor kiezen om naar een plek zoals Nijmegen te gaan. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in de omgeving van Nijmegen wordt er veel nieuwbouw gebouwd. Wie ook naar Nijmegen wil verhuizen die kan er dus slim aan doen om niet alleen in het centrum van de stad zelf te kijken, maar ook wat verder te gaan kijken in de omgeving om de stad heen.