Het arbeidsrecht is een rechtsvorm die bij de meeste mensen wel bekend is, en waarmee een groot deel van de Nederlanders vroeg of laat mee in aanraking zal komen. De naam zegt het al een beetje: het arbeidsrecht gaat over de verhoudingen tussen werkgever en werknemer.

 

Wanneer een werknemer tegen betaling van loon middels een arbeidsovereenkomst onder het gezag van een werkgever werkzaamheden verricht, is het arbeidsrecht van toepassing. Simpel gezegd: iedereen die voor een werkgever werkt, heeft te maken met arbeidsrecht. Door deze verbintenis hebben zowel werkgever als werknemer rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Het recht kan soms ingewikkeld zijn, maar onze arbeidsrecht RechtNet Advocaten helpen je graag verder als je vragen hebt.

 

Waaruit bestaat het arbeidsrecht?

De belangrijkste regels omtrent arbeidsrecht kun je terugvinden in het Burgerlijk Wetboek, specifiek in boek 7. Dit boek bevat de arbeidsrechtelijke regels. Hierin zijn verschillende bepalingen opgenomen, zoals wetgeving omtrent goed werkgeverschap, proeftijd en opzegverboden. Zoals je merkt bestaat het arbeidsrecht dus uit verschillende onderdelen. Naast de genoemde zaken kun je denken aan arbeidsovereenkomsten (zowel individueel als collectief), het ontslagrecht (wanneer bijvoorbeeld de vraag speelt of een werknemer wel terecht is ontslagen) en loongeschillen, waarbij je kunt denken aan een werkgever die een medewerker niet op tijd betaalt. Ook overige zaken gerelateerd tot werk komen voor in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld non-actief stelling, de procedure bij het UWV en arbeidsomstandigheden.

 

Beschermende functie

Andere wetgeving die betrekking heeft tot arbeidsgerelateerde zaken zijn bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet (geeft regels over de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers), de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (regelt wat een cao precies is, wie gebonden is aan de cao en alle overige regelgeving omtrent de collectieve arbeidsovereenkomst) en de Arbeidstijdenwet (geeft regels over onder andere werktijden, nachtdiensten en pauzetijden).

 

In het algemeen kunnen we stellen dat het arbeidsrecht een beschermende functie heeft voor de werknemer. De werkgever heeft immers een dominante positie, en de wet beschermt de meer kwetsbare werknemer hiertegen. Zo wordt er voorkomen dat de werkgever bijvoorbeeld te weinig salaris betaalt. Maar ook voor de werkgever biedt het arbeidsrecht een uitkomst, bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten.

 

Op zoek naar meer informatie over arbeidsrecht RechtNet Advocaten? Onze advocaten helpen je graag verder met al je vragen.