Iedereen gebruikt energie. Zonder energie kan je tegenwoordig bijna niks, al helemaal niet binnen een bedrijf. Grote bedrijven kunnen ervoor kiezen om een smart grid te nemen. Dit is een eigen hoog- en middenspanningsnet voor bedrijven in het vrije domein. Een smart grid is een slim elektriciteitssysteem die gebruik maakt van zaken als informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie op een geïntegreerde manier voor elektriciteitsopwekking. Tegenwoordig nu elektrotransport met de opmars bezig is zal dit een uitkomst bieden. De energiesystemen helpen de groeiende hoeveelheid duurzame energie in te passen in het energiesysteem.

 

Net als vele andere technologieën van tegenwoordig gaat de ontwikkeling van de smart grid snel. Het gebruik van een smart grid steeg vooral in oktober 2009, toen het innovatieprogramma Intelligente Netten werd gelanceerd door het ministerie van economische zaken. Het doel was om meer kennis en ervaring op te doen met betrekking tot smart grid technologieën. Om dit te kunnen realiseren hebben de partijen die betrokken waren gebruik gemaakt van proeftuinen. In deze proeftuinen kon geëxperimenteerd worden. Het innovatieprogramma Intelligente Netten liep tot eind 2015. De uitkomsten van de experimenten hebben geleid tot veel kennis en leerervaringen. Deze resultaten kunnen bekeken worden in de Smart Grids app, waarin alle kennis en leerervaringen gebundeld zijn. Het doel van de gebundelde kennis en leerervaringen is om deze te verspreiden.

 

Eén veel voorkomende vraag is waarom de ontwikkeling van smart grids nodig is. Het antwoord hierop is dat elektriciteit in de toekomst niet meer op één plek opgewekt zal worden. De levering van energie zal dan onregelmatig en onvoorspelbaar worden. Ook wordt het gebruik van duurzame energie steeds populairder en meer gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat steeds meer gebieden afhankelijk zullen worden van duurzame energie. Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie kan het netwerk overbelast raken. Een slim energienetwerk, een smart grid, kan dit voorkomen.